Välj en sida

Rehab för benhinneinflamation

Många löpare upplever någon gång under sin löpkarriär en smärta som kommer från fram och/eller insidan av smalbenet. Detta brukar vara ett tecken på benhinneinflammation och skall tas på allvar direkt och förändringar i träningen skall göras omgående för att minska...
Hoppa till verktygsfältet